[Video] 9 tháng lập lại trật tự vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải

.
 

Theo vnexpress.net

Nguồn: tapchitaichinh.vn