Màn trình diễn của Đông Nhi tại Asia Song Festival được khen ngợi từ báo chí Hàn Quốc

.
Nguồn: saostar.vn